МОТИВИ: НОХ Дело N  335/ 2013   година по описа на ЛРС:

 

 

                             Подсъдимият ГАЛИН Г.МАРИЯНОВ М.ГЕНОВГ. от с.Медковец  обл. е*** предаден на съд  с обвинение в това загдето на неустановена дата  за времето от 23.12.2012 г. до 09.01.2013 г. в с.Медковец  обл.Монтана  при условията на повторност ,в немаловажен случай  и като са разрушени прегради здраво направени за защита на имот  е отнел от владението на Марийка М.М.М.М.М.Любенова Л.Л.Л.Л.ИвановаИ.И.И.И.И.И.И. от Лом************ движими вещи – 2 бр. единични пружини за спалня ,2 бр. единични пружини за  ъглови легла , радиатор “Смядово” ,шевна машина марка “Минерва” с дървен шкаф всичко за обща стойност  165 лв..без съгласието на собственика и с   намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и 7  от НК  и във връзка с чл. 194 ал. 1  НК.

Срещу подсъдимия  ГОШО Г.КРУМОВ К.ЛЕФТЕРОВЛ.  се поддържа обвинение –по чл.215  ал.1 от НК във връзка с чл.63 ял.1 т.3 от НК ,в това загдето  като непълнолетен ,но разбирайки свойството и значението на извършеното и като е могъл да ръководи постъпките си на неустановена дата за периода 23.12.2012 г. до 09.01.2013 г.в с.Медковец обл.Монтана  с цел да набави за ГалинГ.Г.  Мариянов М.М.ГеновГ.Г.Г.Г.Г.Г.Г.Г.Г.Г.  имотна облага  е спомогнал да бъдат отчуждени  движими вещи-2 бр. единични пружини за спалня ,2 бр. единични пружини за  ъглови легла , радиатор “Смядово” ,шевна машина марка “Минерва” с дървен шкаф всичко за обща стойност  165 лв.. собственост на Марийка Любенова Иванова от Лом ,за които вещи  знаел ,че са придобити от Галин Г.Г.Маринов М.М.Генов  чрез престъпление кражба.

                  На досъдебното производство подсъдимите  със назначените им служебни защитници са дали обяснения ,в които обяснения са признали вина и са изложили факти и обстоятелства свързани с извършване на процесното деяние и последиците от него

                   В съдебно заседание признават  изцяло фактите и обстоятелствата отразени в обвинителния акт ,като  изразяват  съгласие да не събират  доказателства за тези факти. Изразяват  съгласие чрез чрез защитника си  производството да е по реда на Глава 27 от НПК при разпоредбите на чл. 371 т.2 от НПК.

                Представителят на обвинението намира същото за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на съда да наложи наказание, което да изпълни целите на закона  формулирани в чл. 36 НК.,като съобрази  и разпоредбите на  глава 27 от НПК.

              

                   След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност и във връзка с доводите  на страните,съдът  приема за установено следното:

                   Подсъдимите Генов и Лефтеров са от едно село и*** са приятели.

            Към края на месец декември 2012 г. една вечер  се връщали от дискотека и като минавали покрай дома на Марийка Иванова в с.Медковец       подсъдимия Генов предложил на приятеля си да извършат кражба. Като се възпротивил на това предложение  изразявайки     съмнение,че като съсед винаги може да бъде посочен от собственика на имота за виновен в кражба  двамата се разделили . 

                Вместо отказа на ЛефтеровЛ.Л.Л.Л.Л. да мотивира  подсъдимия Генов да не извършва престъпление,той веднага след като се прибрал в дома си  решил да се върне   към дома на Иванова. Знаейки ,че  собственичката  не живее постоянно там  ,а идва през почивните дни той  счупил един от прозорците на жилището и проникнал вътре. Успял да демонтира  пружините от две стаи на намиращите се в къщата  спалня и две ъглови легла , взел и радиатор “Смядово” ,както и изнесъл и заедно с останалите отнети вещи  изнесъл до  оградата  извън двора и шевна машина 4Минерва” с дървен шкаф.На следващият ден отново отишъл при Лефтеров и го помолил за помощ ,с каруца на семейството му  да  откарат откраднатите вещи и да ги продадат.Срещу   услугата му обещал 5 лв.

                 Част от отнетите вещи  закарали и Генов продал на св. Любен Дамбов ,който след разкриване  на кражбата  върнал с Протокол аз доброволно предаване , Останалите вещи- общо 4 бр. пружини продал на неустановено в процеса лице ,непознато на подсъдимите.

началото на м. ноември 2002 година, подсъдимите Петър Статев и Сашко Александров от с. Долни Цибър, обл. Монтана. се запознали .Разговаряйки как да си набавят доходи ,тъй като и двамата не работели  и след като   . Александров му казал,че в района на с. Ковачица, обл. Монтана се намирал тръбопровод собственост на „Напоителни системи” ЕАД – гр. Монтана, Хидротехнически район – Ковачица и е част от хидротехническо съоръжение, предназначено за напояване.двамата се уговорили ,че могат да извършат от там кражба .Съгласили се ,че имат нужда от помощ от други лица ,които да ангажират всеки със своите знания и умения и с притежавани автомобил за превоз и  предмети за рязане на тръбите  от тръбопровода ,затова Статев се ангажирал  той да намери работници, които да демонтират тръбите,да прекарат нарязаните части  и продадат  на пунктовете за изкупуване на отпадъчни метали. Статев се прибрал в с. Гложене, обл. Монтана и споделил намеренията си със своите приятели –подсъдимите . Давид Ненков, Димитър Маринов, Светлин Първанов, Крум Лазаров и Величко Атанасов. Подсъдимите Димитър Маринов и Крум Лазаров разполагали с режещи инструменти, поради което, поради което и те следвало да нарежат тръбите, а останалите трябвало да натоварят нарязаните парчета тръби. За да си помогнат в отчуждаването на частите от тръбопровода  подсъдимия Петър Статев се свързал и уговорил с. Илиян Маринов да извози добития метал със собственият му товарен автомобил ИФА, с рег. № ВР-87-34-АХ. Уговорката между  Статев и Сашко Александров била след като се осигури превоз и работници, Александров да ги посрещне и заведе до мястото, след което да им окаже необходимото съдействие на място при работата. Подсъдимият Сашко Александров ангажирал допълнително и каруцаря Горан Сашков Георгиев от с. Долни Цибър, обл. Монтана, който следвало да превози работниците и инструментите  до мястото на тръбопровода с каруцата си. Подсъдимите Димитър Маринов и Крум Лазаров разполагали с режещи инструменти, както и с кислородни бутилки с газ пропан-бутан, маркучи и вентили, които били необходими при рязането на метала. Останалите подсъдими  следвало да натоварят и почистят нарязаните тръби, а Илиян Маринов следвало да осигури превозът. Петър Статев не участвал в преките действия по нарязването на метала, товаренето и извозването, но бил организатор и осигурил продажбата на тръбите на пункт за метали в гр.Мизия.

                    Групата започнала да нарязва и извозва тръби на 19.11.2002 година, след което придобитото било продадено в гр. Мизия,/за което говорят на ДП пред адвокатите си подсъдимите/но по отношение на това и предмет на обвинението е престъпление извършено от същата група   на 20.11.2002 година .Както били разпределили ролите си групата се насочила към с. Ковачица,. До мястото те се придвижили с леки автомобили, след което били посрещнати от подсъдимите Сашко Александров и каруцаря  подсъдимия Горан Георгиев. Претоварили инструментите в каруцата и се отправили към мястото на тръбопровода, където продължили с рязането и подготовката за товаренето.

    На същият този ден -20.11.2002 година, свид. Атанасов, Огнян Кирилов Владимиров и Арсен Борисов Георгиев, служители в дружеството, патрулирали по трасето на тръбопровода, като в един момент се натъкнали на подсъдимите. Между тях и свидетелите възникнал спор ,защото Свид. Димитър Маринов Атанасов ,който е Началник на Хидротехническият район – с.Ковачица и колегите му констатирали  големи щети на  съоражението ,като същото практически било унищожено .Атанасов уведомил органите ан РПУ Лом . На място пристигнали служители на РУ „Полиция” – гр. Лом и лицата били отведени за изясняване на случая.

          В хода на разследването, иззетите от полицейските служители части от тръби на 20.11.2002 г. били върнати на собственика с протокол по реда на чл.111 от НПК.

 

                          Че това е така се установява по реда на Глава ХХVІІ от НПК –разпоредбите  на съкратеното производство-от самопризнанията на подсъдимите  ,.показанията на всички разпитани свидетели-в това число  на пострадалата Иванова , , показанията на св.Дамбов ,Рангелов,от писмените доказателства по  делото – молба на стр.7 от пострадалата, справки за съдимост, протокол за доброволно предаване на стр.17, разписка на стр.18 ,съдебно оценителна експертиза на стр.24, , протокол за разпит по нчд 271/13 г от стр.55 до 56 вкл. и протоколи по нчд. 250/13 година на 58 и 59 страница, , постановление за частично прекратяване.

                    Подсъдимият        Генов      е осъществил от обективна и субективна страна, състава на престъплението по чл. чл. 195, ал.1, т.3 и 7  от НК  и във връзка с чл. 194 ал. 1 от НК   -от обективна страна е отнел от владението вещи собственост на пострадалата ,без нейно съгласие , с намерение противозаконно да присвои,,отчуждил е откраднатите вещи. при условията на повторност ,в немаловажен случай  и като са разрушени прегради здраво направени за защита на имот  е отнел от владението на Марийка Любенова Иванова от Лом движими вещи – 2 бр. единични пружини за спалня ,2 бр. единични пружини за  ъглови легла , радиатор “Смядово” ,шевна машина марка “Минерва” с дървен шкаф всичко за обща стойност  165 лв..

                      От субективна страна деянието е осъществено при  пряк умисъл, подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е целял настъпването на вредоносния резултат..

                     Подсъдимият Лефтеров е осъшествил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.215 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 т.3 от НК-Ккато непълнолетен ,но като е разбирал свойството и значението на това ,което върши и като е могъл да ръководите постъпките си  Монтана  с цел да набави за Галин  Мариянов Генов  имотна облага  е спомогнал да бъдат отчуждени  движими вещи-2 бр. единични пружини за спалня ,2 бр. единични пружини за  ъглови легла , радиатор “Смядово” ,шевна машина марка “Минерва” с дървен шкаф всичко за обща стойност  165 лв.. собственост на Марийка Любенова Иванова от Лом ,за които вещи  знаел ,че са придобити от Галин Маринов Генов  чрез престъпление кражба ,престъпление по чл. 215 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 т.3      НК.

                  Деянието е извършено от Лефтеров е извършено при пряк умисъл .

                За това  престъпление по чл.195 ал.1 т.3 от НК законът предвижда наказание  до  десет години лишаване от свобода  .За това престъпление съдът му наложи наказание от  три    МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ,при първоначален  СТРОГ   режим на изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип., Съдът наложи наказание  при условията на чл. 373 ал. 2 от НПК в производство по реда на  Глава  27 от НПК - при  условията на чл.58 а ал.4 във връзка с  чл. 55 ал. 1 т.1 от НК. И най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко с оглед личността на подсъдимия млад човек,признава и се разкайва, с обясненията си е спомогнал да се разкрие обективната истина по делото,разкайва се ,размера на щетата е под минималния размер на работната заплата за страната .,част от щетата за пострадалата е възстановена ,в по-голяма част.

 

               Съществува законна пречка за  прилагане на чл.66 ал. 1 от НК , подсъдимият е осъждан досега с три  влезли в сила присъди .Престъпленията за които е наказан по нох дела №№ 132/11 г.902/10 г. и нох 152/2011 г. всички по описа на ЛРС ,са извършени преди да има влязла в сила присъда ,за което и да е от тях.Ето защо  на основание чл. 25 ал.1 във връзка с чл.23 ал.1 от НК съдът определи ан ГТенов едно общо наказание  от шест месеца лишаване от свобода ,изтърпяването на окето отложи  с изпитателен срок от  две години от влизане в сила на присъдата.Тези деяния  са извършени от Генов като непълнолетен.От друга страна за да се поправи и превъзпита съдът намира ,че той следва ефективно да изтърпи определеното му наказание от три месеца лишаване от свобода при строг режим.

                    Подсъдимият е извършил престъпното деяние  в изпитателния срок по присъда постановена по нох дело № 152/11 г. на ЛРС.При условията на чл.69  ал.2 от НК съдът не привежда  в изпълнение така определеното общо наказание от шест месеца лишаване от свобода ,изтърпяването на което е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК  с изпитателен срок от две години от влизане в сила на присъдата .

 

                                             При индивидуализацията на наказанието, съдът взе предвид вид  личността на извършителя, неговото  семейно и  имотно  положение- безработен, със средно образование,  искрени самопризнания и разкаяние,възрастта му ,създадени у подсъдимия престъпни традиции.

                           За престъплението по чл.215 ал.1 от НК съдът предвижда наказание от една до шест години ,но не по-тежко от предвиденото за самото наказание След редукцията на това наказание във връзка с чл.63 ал.1 т.3 от НК –до три години лишаване от свобода.В производството по реда на Глава 27 от НПК съдът определи на този подсъдим Лефтеров наказание  и във връзка с чл.58 а ал.4 и във връзка с чл.55 ал. 1 т.2 б”б” от НК го осъжда на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ  ,което наказание да бъде изтърпяно чрез прочитане на присъдата  пред колектива на С0У”Отец Паисий” с.Медковец обл.Монтана .

  Същото е подходящо по вид и достатъчно по размер ,за да се постигнат целите на наказанието формулирани в чл. 36 от НК,най-вече с оглед и на личната превенция ,досега подсъдимият не е осъждан ,има критично отношение към извършеното ,продължава да учи , като от завършване на средно образование го дели само една учебна година .

                     Съдът постанови двамата  подсъдими  , да заплатят по сметка на ВСС, направените по делото разноски на всеки от тях  по 27 лв. и по 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

                    Водим от горното , съдът постанови присъдата си .

                    

                            Председател :

  Че това е така се установява  от обясненията на подсъдимите дадени на ДП и огласени по реда на чл.279 ал.2 във вр. с ал.1 т.4  предл.1 от НПК ,ОТ показанията на св.Атанасов ,Владимиров ,Георгиев ,очевидци на престъплението ,от показанията на св.Цветанов ,Димитров ,Иванов, Тодоров ,поемни лица и служители на РПУ Лом към 2002 г.,които са присъствали на процесуалното действие  оглед в т.1 стр.3 и 4 и Снимковият материал ,от писмените доказателства по делото огласени по реда на чл. 283 от НПК и приети като доказателства-,в Том І. протокол за оглед на местопроизшествие стр.3,4,молба на стр.19 от подсъдимия Крум Лазаров, съдебно оценителна експертиза на стр.17, писмо от напоителни системи, фотоалбум за оглед на стр.27 и 28, фотоалбум към протокола за оглед на местопроизшествие, служебна бележка на стр.40, молба на стр.67 изходяща от пострадалото дружество, постановление за връщане на вещи на стр.68, разписка на стр.70, оценителна експертиза на стр.75-78,справки за съдимост на всеки от подсъдимите,

и в Том ІІ. Писмо от Община Оряхово на стр.5, писмо от община Козлодуй на стр.9 с удостоверение за идентичност, справки за съдимост към 13.09.2010 г.

 

     Видно от изготвената в хода на досъдебното производство съдебно - оценителна експертиза ,допълнителната такава , от протокола от последното съдебно заседание където веществените доказаетлства по делото  за предоставени за оглед на страните  се установява ,че стойността на отнетите движими вещи, към момента на деянието е възлизала както следва  тръби ф 1020/10 мм., 1608,82 кг., на обща стойност 1448,91 лева, .

 

                       Подсъдимите  са  осъществили от обективна и субективна страна, състава на престъплението по чл. .195,ал.1,т.4 и т.5 във връзка с чл.194, ал.1 от НК , а само по отношение на  подсъдимите . Давид Борисов Ненков, Светлин Стефанов Първанов и Величко Василев Атанасови т.7 от НК. Давид Борисов Ненков, Светлин Стефанов Първанов и Величко Василев Атанасов, са  извършили престъплението  при условията на повторност в немаловажен случай по смисъла на чл.28, ал.1 от НК и не са изтекли пет години от изтърпяване на назаканията по чл.30, ал.1 от НК. 

                           Кражбата се квалифицира и още от две обстоятелства - като за извършване на деянието  подсъдимите са използвали техническо средство – газови горелки и вентили, бутилки с въглероден двуокис и газови бутилки газ пропан-бутан и моторно превозно средство – товарен автомобил ИФА, рег. № ВР-87-34-АХ –,както и са действали при условията на предварителен сговор .

 

 

                  От субективна страна деянието е осъществено при  пряк умисъл, подсъдимите са съзнавали обществено опасния характер на деянието, предвиждали са неговите  общественоопасни последици и са целяли настъпването на вредоносния резултат, като върху отнетото имущество са упражнили фактическа власт.,и в последствие са отчуждили-съгласно т.2,3 и т.4 от ТР №54 от 16.09.1989год. ОСНК.

                   За това  престъпление законът предвижда наказание от една до  десет   години  лишаване от свобода .

                     При индивидуализацията на наказанието, съдът взе предвид вид  битовия характер на кражбата, подбудите за извършването му, личността на извършителите, семейно и  имотно  положение- безработни в България  , самопризнания и разкаяние,възрастта им ,отношението им в процеса,голяма част от тях неосъждани към момента на извършване на престъплението , и най-вече  отдалеченост от извършване ан престъплението –повече от десет години  . е закъсняла наказателната репресия спрямо тях,към момента на постановяване ан присъдата подсъдимите са създали семейства и деца , . пътувам на работа в чужбина .

                   .Съдът им  определи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК ,под минимума ,при наличие на многобройни смекчаващи отговорността им обстоятелства ,когато и най-*лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко Подсъдимият Давид борисов към момента на извършване ан престъплението е осъждан,изтърпявал е ефективно наказание.       Подсъдимият Величко Атанасов е осъждан за престъпление от общ характер,извършено през 1997 г. ,но присъдата постановена по нох дело №555/ 05 г. на РС Козлодуй е влязло в сила на 20.02.2006 г.,а подсъдимия Крум Лазаров е реабилитиран.Останалите подсъдими не са осъждани към датата на извършване на престъпното деяние. са осъждани ,с критично отношение към извършеното ,млади хора и  безработни към 2002 г. в България,търсещи  препитание в чужбина . към днешна дата      .

   Съдът наложи на подсъдимите наказание от по четири месеца лишаване от свобода. На подсъдимия Давид.Ненков ,това наказание да бъде изтърпяно при първоначален строг режим .    За да определи такова по вид и размер наказание съдът съобрази най-вече закъснялото правосъдие, както и ако сега се определи   по –голямо по размер наказание  или ефективно изтърпяване на наказанието за всички подсъдими  с това няма да се постигнат целите както на личната така и на генералната превенция.

.

                   За да се поправят и превъзпитат подсъдимите   , както и да се изпълнят целите на  генералната превенция съдът намира ,че те не   следва  ефективно да изтърпят  определеното им наказание .

                    По отношение на подсъдимия Давид Ненков съдът присъди той да изтърпи ефективно определеното му с присъда наказание .Тъй като престъплението предмет на настоящето производство е извършено преди да има в сила присъда заедно с престъплението,за което е наказан по нох дело № 50/04 г. по описа на РС Оряхово то на    основание чл.25 ал.1 във връзка с чл. 23 ал.1 от НК определя на подсъдимия едно общо наказание най-тежкото от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ,при първоначален строг режим ,което наказание кумулира по настоящата присъда по нох дело № 483/12 г. по описа на ЛРС и по нох дело №50/04 г. по описа на Районен съд Оряхово ., а на основание чл.25 ал.2 от НК приспада изцяло изтърпяното наказание по присъда по нох дело № 50/2004 г.по описа на РС Оряхово .

        Подсъдимият Величко  Атанасов е извършил престъплението за което е наказан по нох дело № 483/12 г. на ЛРС и по нох дело № 555/05 г. на РС Козлодуй то съдът на основание  чл.25 ал.1 във връзка с чл.23 ал.1 от НК му определи общо наказание от четири месеца лишаване от свобода. За да се поправи и превъзпита той както и с оглед постигане на останалите цели прогласувани в чл.36 от НК съдът намира ,че той не следва ефективно да изтърпи това общо наказание  в групата ,затова отложи изтърпяването на това общо наказание  на основание чл.66 от НК.Същите мотиви и основания съдът съобрази и когато кумулира наложеното ан подсъдимия Сашко Найденов ОБЩО наказание от четири месеца лишаване  от свобода ,по присъди по настоящето дело и по нох дело № 73/2003 г. на ЛРС.Съдът намира ,че той не следва ефективно да изтърпи това определено му общо наказание .

С оглед наказателната им отговорност ,съдът намира  предявеният от пострадалото дружество граждански иск за претърпените им имуществени вреди аз основателен и доказан в пълен размер ,затова ОСЪЖДИ подсъдимите ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ СТАТЕВ ,ДАВИД БОРИСОВ НЕНКОВ, ИЛИЯН КРАСИМИРОВ МАРИНОВ , ГОРАН САШКОВ ГЕОРГИЕВ ,ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ , СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ПЪРВАНОВ ,КРУМ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ ,ВЕЛИЧКО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ и САШКО НАЙДЕНОВ АЛЕКСАНРДРОВ  всички със снета по-горе самоличност да заплатят солидарно на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД София представлявани  от Стайко Ганчев в качеството ум на ИД  обезщетение за причинените на дружеството имуществени вреди в размер на  1448,91 лв.,ведно със законните лихви начиная от 20.11.2002 г. до окончателното изплащане ,д.т. 50 лв..

            Съдът присъди  ВЕШЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото  , а именно 4 бр.кислородни бутилки  сини на цвят с №№ 66986,70508,71271,77305 и 2 бр. пропан бутан бутилки  ,със син цвят с №№ 088 и 10 922 ,заедно с гумени маркучи 2 бр. с дължина 10 и 15 м. в единия край завършващи с горелки , а от другия край  с редуцил вентили да се върнат на фирма “Косаня”  град Мизия.чрез Крум Лазаров. Веществените доказателства са оставени на съхранение в РУ П Лом с протокол за оглед от 20.11.2002 г. От събраните по делото доказателства се установява ,че  след отказът направен от наблюдаващият прокурор по делото да върне на фирма “Косаня”собствените им вещи ,които Лазаров е взел под наем ,а в последствие възстановил като стойност то тези веществени доказателства следва да се получат от фирмата  чрез Лазаров.

                   Подсъдимите бяха  осъдени да заплатят по сметка  на ВСС направените по делото разноски .

                   Водим от горното , съдът постанови присъдата си .

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :